Wznowienie udostępniania zasobu archiwalnego…

23 cze
23 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, iż Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od dnia 30 czerwca 2020 r. wznawia udostępnianie zasobu archiwalnego.

Pracownie naukowe Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (dalej Archiwum) do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:30, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie  i  dezynfekcję  stanowisk  w  godzinach 12:00-12:30.

Jednorazowo w każdej z pracowni naukowych (pracownia akt i pracownia mikrofilmów), uwzględniając wymagany dystans przestrzenny (minimum dwa metry), mogą przebywać cztery osoby, zajmując wyznaczone (oznakowane) miejsca. Obowiązuje zasada: jedna osoba – jedno stanowisko, bez możliwości przebywania osób towarzyszących.

W czasie obowiązkowej przerwy techniczno-organizacyjnej użytkownik zasobu archiwalnego jest zobowiązany do opuszczenia budynku.

Osoba zamierzająca skorzystać z zasobu Archiwum zobowiązana jest do umówienia terminu przybycia i określenia czasu pobytu, minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą. Jedna osoba może zarezerwować tylko jedną wizytę tygodniowo.

Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj  (zakładka w menu strony: Załatwianie spraw)