Artykuł ks. Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum: „Avorum respice mores…”

06 Paź
6 października 2017

„Powtórka przed …” IH UAM Poznań

Avorum respice mores to znaczy „zważaj na obyczaje przodków”, czyli o rodzinie Ledóchowskich w służbie dla Polski i dla Kościoła w świetle zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, to tytuł artykułu autorstwa ks. Rafała Rybackiego – Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ukazał się on w publikacji Instytutu Historii UAM: „Powtórka przed…” pod redakcją prof. zw. dr. hab. Józefa Dobosza oraz prof. UAM dr hab. Danuty KonieczkiŚliwińskiej. Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Tym szczególnym spotkaniom towarzyszy także wydawana każdego roku publikacja. We wprowadzeniu do edycji 2017 czytamy: Oddajemy Państwu do rąk jedenasty tom materiałów adresowanych dla uczestników „Powtórki przed…”. Znalazły się w nim rozszerzone wersje wszystkich wykładów, konspekty warsztatów źródłowych wprowadzające do rozmaitych tematów szczegółowych oraz materiały uzupełniające. Pierwszą część tomu tworzą teksty skoncentrowane na szeroko rozumianych badaniach biograficznych, odnoszące się do wybitnych postaci w dziejach, ich roli, znaczenia i obecności w świadomości współczesnych pokoleń.