IV Walny Zjazd SAK – Porszewice, 18-20.11.2018r.

21 Lis
21 listopada 2018

W Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach w dniach 18-20.11.2018r. odbył się IV Walny Zjazd SAK. Warto przypomnieć, iż: Stowarzyszenie zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski oraz posiada osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabytą w oparciu o Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Celem działalności Stowarzyszenia jest min.: upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz integracja środowiska archiwistów kościelnych (sak.net.pl.). Z Poznania w IV. Walnym Zjeździe SAK uczestniczyli: Dyrektor ks. Roman Dworacki oraz Zastępca Dyrektora ks. dr Jan Maria Musielak.