Materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów

01 mar
1 marca 2021

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki wydało materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, który to odbył się w murach naszej instytucji w dniach 13-15 września 2019 roku. Osobą łączącą nasze Archiwum i wspomniane Towarzystwo jest osoba jego współzałożyciela ks. kan dra Edmunda Majkowskiego (1892-1951), który był pierwszym dyrektorem naszej placówki. Własnie jemu swój referat wygłoszony w czasie zjazdu poświęcił kustosz naszej instytucji ks. dr Rafał Rybacki – akcentując zasługi naszego pierwszego dyrektora na polu naukowym i społecznym, dla Kościoła i Ojczyzny w niełatwym dwudziestoleciu międzywojennym i czasach je poprzedzających. Niech kultywowana przez niniejszą publikacje pamięć o tym zasłużonym Wielkopolaninie pociąga młodych do umiłowania historii i ksiąg……Pozycja została ubogacona cennym i ciekawym materiałem fotograficznym.

xWS